Energetika

 

Atominė elektrinė 

UAB "Eugensa" dirba atominės energetikos srityje nuo 1998 metų, o pastaruoju metu aktyviai dalyvauja atominės elektrinės uždaryme. Prieš tai mes instaliavome elektros paskirstymo tinklus, elektros ir apšvietimo sistemas , ryšių ir kompiuterinius tinklus, saugos ir gaisrinės apsaugos sistemas, video apžvalgos sistemas, įėjimo kontrolės, pastatų vidaus ir perimetro apsaugos sistemas.

Mes projektavome ir diegėme atominio reaktoriaus apšvietimo sistemą, instaliavome atominio kuro perkėlimo monitoringo sistemą, o taip pat sukūrėme ir pritaikėme duomenų perdavimo sistemą lokalinių linijų optinėmis skaidulomis.

Turime patirties diegiant linijines gaisro daviklių sistemas kabelių loveliuose ir radioaktyvių atliekų sandėliavimo įrenginiuose.

Katilinės

UAB 'Eugensa" turi daug patirties instaliuojant elektros ir apšvietimo monitoringo sistemas katilinėse. Mes ištobulinome pagrindinio proceso monitoringo ir valdymo, gaisro signalizacijos ir telekomunikacines, įžeminimo ir žaibosaugos sistemas. Turime kvalifikaciją ir patirtį rekonstruojant pastočių skirstomuosius įrenginius ir įrengiant lauko 10 kV aukštos įtampos linijas.